چرا باید فاجر را به مردم معرفی کرد؟

متن حدیث را از کتاب «کشف الریبۀ» منتشر می کند.

قَالَ النَّبِيُّ (ص) أَ تَرْعَوْنَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ حَتَّى يَعْرِفَهُ النَّاسُ اذْكُرُوهُ بِمَا فِيهِ يَحْذَرُهُ النَّاس‏.

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: آيا از بردن نام بدكار(فاجر) براى اين كه مردم او را بشناسند خوددارى مى كنيد؟ در حالی که باید او را با اعمال و كردارش معرفى كنيد، تا مردم از او برحذر باشند.

 

پی نوشت:

كشف الريبة، ص: 35. (شهيد ثانى)منبع: http://mahdi-asadi778.blogfa.com/
کدبازان>